Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 7. november 2022

Deltagere

Bo, Jens, Sofie og Stine (referent)

Agenda

 1. Ny rådgiver til foreningen
 2. Varmeanlæg
 3. ABF
 4. Intern vicevært 
 5. Internetudbyder
 6. Status på andelsbeviser
 7. Overdragelse af lejlighed, 24, st. th.
 8. Fremleje af lejlighed 24, 1. tv.
 9. Juletræstænding lørdag 3/12
 10. Status fra gårdlaug
 11. Henvendelser fra beboere:
  – Utæt trappefordør – er det løst?
  – Hul i gulvet efter afmontering (Trine)
  – Gadedør i nr. 20 binder

1. Ny rådgiver til foreningen

Der er indhentet tilbud fra tre rådgivere: Cera, Omnibyg og Focus2.

På baggrund af tilbuddene udvælges Cera til prøve som vurderingsmand og som rådgiver. Cera er rådgiver for flere foreninger i Willemoesgade, de er uvildige og arbejder med faste tilbud.

2. Varmeanlæg

Der er flere lejligheder, hvor varmen ikke fungerer.

Der er taget kontakt til Jagtvejens VVS. Hvis ikke der findes en løsning inden et par dage findes en anden VVS’er.

3. ABF

Skal vi blive ved med at betale kontingent? Man kan få rådgivning omkring andelsanliggender, fx juridisk, administration mm. Vi fortsætter!

4. Intern vicevært

Punktet rykkes til næste møde.

5. Internetudbyder

Inden vi går videre med ny udbyder, undersøges det, hvad den ustabile dækning skyldes. Hvis årsagen kan afdækkes og løses, overvejes det blive hos Andels.Net og opgradere til højere hastighed (1000/1000 Mbit) med en ny switch til 7.200 kr.

6. Status på andelsbeviser.

Bestyrelsen har d.d. modtaget 12 andelsbeviser. Vi skal gerne modtage flere, så hermed en opfordring til at gå i arkiverne.

7. Overdragelse af lejlighed, 24, st. th.

Lejligheden er blevet udbudt til salg internt. Ingen interne købere har meldt sig, og muligheden for køb overgår nu til Ingelises arving. Der bliver lagt sidste hånd på vurdering af lejligheden. Arving overvejer køb.

8. Fremleje af lejlighed, 24, 1. th.

Der blev afholdt skypemøde med Clara og William + 3 børn. Lejere introducerede sig selv og vi introducerede foreningen.

Hvis fremleje aftales, bliver det fra 1. februar 2023 og to år frem.

Det undersøges om fremlejen er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Samt om kontrakten kan gøres uopsigelig (mellem beboer og fremlejer) det første år? Kontrakten skal godkendes af bestyrelsen.

9. Juletræstænding lørdag den 3/12

Simon og Leila står for det. Der vil være juletræer, glögg og æbleskiver. Bestyrelsen hjælper til.

10. Status fra Gårdlaug

Punktet rykkes til næste møde.

11. Henvendelser fra beboere

 • Utætte trappefordøre. Beboere der har akut behov for tætning af hoveddør (i opgang) kan kontakte bestyrelsen for en løsning. Slå jer gerne sammen med naboer i opgangen, hvis der er flere døre, der skal repareres.
 • Hul i gulvet efter afmontering. Bestyrelsen skaffer en tømrer (Bo)
 • Gadedør i nr. 20 binder. Vicevært kontaktes (Stine)

Næste møde er mandag den 5/12 kl. 18:30 hos Christina (20, 1. tv)

Comments are closed.