Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. februar 2019

Til stede: JQ, BNK (ref.), BO
Afbud: JSa, JSe, KN, ICJ

Opgørelse af kassebeholdningen

Kassebeholdning og kvitteringer blev gennemgået og godkendt. Efter afstemning og opgørelse har vi 1631,30 kr. i kontantkassen.

Flytning fra 22 4tv

Beboeren flytter, og der er sat opslag op for intern flytning. Hvis der ikke er interesse for intern flytning – med frist medio februar – har beboeren en køber klar.

Vedtægtsrevision

Der har vist sig behov for at lave en klarere formulering i vedtægterne omkring muligheden for at tilbageholde et skønsmæssigt beløb ifm. salg for at kunne dække udbedring af skjulte mangler.

BNK laver et udkast til en ny formulering til næste møde som vi kan få kvalitetssikret af Bonnie Mürsch.

Indtil en evt. vedtagelse af nye bestemmelser ved en generalforsamling, følges de nuværende vedtægters ordlyd.

Dørtelefoner

Det er stadig vanskeligt at få leverandøren til at tilslutte de sidste (køkken)dørtelefoner i nr. 22, og før det kommer i orden, vil der ikke falde betaling. BNK forsøger at skrive til beboerne i nr. 22 og få en status på hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Revnet kældervindue under nr. 24

BO tager kontakt til en glarmester og får det ordnet.

Cykelstativer i gården

Der bliver ikke etableret erstatninger for de cykelstativer som er fjernet, men etableret 3 x 2 pladser til ladcykler, heraf 2 i gården ved nr. 24.

Rotter i gården

Miljøkontrollør Søren Ulv har været forbi med sin rottehund, og han fandt en defekt på bagsiden af Classensgade 11C. Der er sendt en henstilling afsted mhp. at det skal laves, og der er sat en giftkasse op.

Opfølgning fra sidste møde

JSe arbejder videre på evt. ny internetaftale og på at få lavet it-politik for foreningen, jf. GDPR-kravene.

Comments are closed.