Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. februar 2008

 

Til stede: Lone Vesterborg, Johnny Qvist, Pernille Jarlhof, Bo Nissen Knudsen (ref.), Lone Bøgeløv

1. Gårdlaug

Lone V. har været til møde i gårdlaugets nye bestyrelse. For den midterste del af gården – som nu officielt hedder Øbrogaard. Desværre er vores synspunkter ikke blevet så godt refereret i det officielle referat, hverken mht. navne eller synspunkter, så det skal gerne rettes til inden det godkendes. Eksempelvis: I gården mangler vi stadig lys ved cykelstativerne og en rampe til mellemgangen som ikke er decideret farlig. Der sker dog ikke rigtigt noget med nogen af delene, og af referatet fremgår det kun som om vi vil have skinnerne fjernet – ikke udskiftet med en ordentlig rampe. Cykelstativer generelt tages iøvrigt op på næste møde i gårdlaugets bestyrelse.

For arbejdet i bestyrelsen for gårdlauget (forhåbentlig med Simon som suppleant, hvis han vil) har Lone V. det følgende mandat – som dog skal adminstreres fleksibelt mens vi føler os lidt frem her i starten: Når der kommer forslag som går ud over laugets normale budget, skal Lone høre bestyrelsen (altså os) hvis der enten er tale om nyetableringer, eller hvis udgiften er over 5.000 kr.

De nøgler som vi har fået udleveret, passer til portene ved Willemoesgade 18 og Classensgade 11 og 15. Samt naturligvis vores egen port.

Vi mangler stadig en generel orientering om mobilsug. Vi skal bruge den midterste stander i rækken ud mod Willemoesgade, og det skal vi sætte en seddel op i opgangene om. Storskrald skal placeres i skuret lige ved standerne.

2. Altaner

Altanerne på 5. sal er desværre konstrueret så de formodentlig kun holder 30 år, og derfor skal de afskrives over den periode. Vi skal have Bonnie på sagen så vi kan finde en måde at administrere det på til alles tilfredshed.

Bang & Beenfeldt har inspiceret fejl og mangler på altanerne, og der kommer en rapport som skal danne grundlag for at føre sagen videre, evt. med aktivering af bankgarantien.

3. Diverse

  • Pernille finder en tømrer som kan kigge på evt. fejl og mangler ved gulvene i Flemmings lejlighed og som kan give et tilbud hvis noget skal udbedres. Simon mener umiddelbart at det burde kunne klares med nogle velplacerede søm. Mht. rørføringen i lejligheden kan vi ikke rigtigt tilbyde at lave noget om; der er tale om kosmetiske spørgsmål, ikke funktionsmæssige.
  • Hvis man ønsker at tilslutte brændeovn, er vores skorstene klar til det, siger skorstensfejerne. Vi skal dog først være helt sikre på at de ikke bruges til ventilation. Johnny laver en skrivelse om sagen som omdeles, og da der kan være uafklarede spørgsmål om f.eks. løbesod, kan spørgsmålet komme op til en generalforsamling hvis nogen ønsker det.
  • Terrassen 22 st tv er nu godkendt af gårdlauget og godkendes formentlig snart af kommunen. Det bliver en lille mobil model.
  • Jans gamle værksted i kælderen skal være fælles værksted, og vi regner med at indrette det til næste arbejdsweekend. Vi skal iøvrigt have lavet en generel oversigt over hvem der har hvilke kælderrum, og det gør vi ved at bede folk sætte en seddel på deres kælderrum inden 29. februar. Dette meddeles ved opslag i hver opgang.

Næste møde: 4. marts kl. 19.30 hos Bo.

Comments are closed.