Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 4. april 2022

Deltagere: Bo, Sofie, Christian og Rasmus Toft (referent)

Dagsorden

 • For-projekt for opgangen Willemoesgade 26
 • Arbejdsweekend 7.-8. maj
 • Vinduesprojektet
 • Energimærkning
 • Forsikringssag
 • Hovedtrappedøre
 • Brandsikkerhed og bagtrapper
 • Ombygning af lejlighed
 • Internet og tv
 • Valuarvurdering
 • Sommerfest
 • Bestyrelsesmiddag
 • Gårdlauget
 • Eventuelt
 • For-projekt for opgangen Willemoesgade 26

Projektet vedrørende renovering og isolering af murstensmuren i Willemoesgade 26 er udskudt.

Inden sommeren vil de dog få renoveret dele af muren i vores gård, da den er i slem stand. Derfor vil der komme en lift ind i gården i den periode. Vi har fået lovning på at murerne passer på vores beplantning.

 • Arbejdsweekend 7.-8. maj

Vi er blevet opmærksomme på, at arbejdsweekenden kun har været oplyst i et referat fra et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vil fremover opdaterer foreningskalenderen så relevante begivenheder vil blive offentliggjort lang tid forinden.

Mulige arbejdsopgaver:

 • Rengøre fliser for grønalger
 • Rengøre kloaker
 • Rengøring af kælder- og loft
 • Beskæring af beplantning
 • Rensning af grønne træfacader
 • Hovedrengøring af trapper
 • Vaske sokler
 • Male sokler (tjek standen af soklerne inden weekenden)
 • Male grønne hoveddøre
 • Vaske kældervinduer
 • Havemøbler
 • Vinduesprojektet

Vi afventer flere tilbud på istandsættelse af vores vinduer.

Bo kontakter også Niels Herskind om råd til anvendelse af entreprenør.

 • Energimærkning

Vi har fået et tilbud på energimærkning, der stemmer overens med energistyrelsens retningslinjer, så det har vi valgt at takke ja til.

Vi afventer, at de kommer ud og besigtiger ejendommen.

 • Forsikringssag

Sagen drejede sig om et hul på et vandrør inde i væggen. Hullet er fikset. Status er, at Alm. Brand rekvirerer håndværkere, der reparerer de sidste skader.

 • Hovedtrappedøre

Vi undersøger fortsat, hvor meget det vil koste at udskifte hoveddørene.

 • Brandsikkerhed og bagtrapper

Bestyrelsen undersøger muligheden for at udskifte de nuværende bagdøre til brandsikre døre.

Ift. brandsikring vil vi undersøge om vores loft er brandsikret. Rasmus undersøger muligheden for at få en fagmand ud og undersøge brandsikkerheden.

 • Internet og tv

Vi har modtaget 2 tilbud på internet, men der var ikke tilbud på TV. Det drøftes om beboere egentlig ønsker TV eller om vi godt kan nøjes kun med internet.

Bo kontakter administrator for at undersøge, hvor mange beboere der på nuværende tidspunkt betaler for TV.

 • Valuarvurdering

Bo rykker for svar fra valuaren.

 • Sommerfest

Bestyrelsen drøfter muligheden for at holde en årlig sommerfest, hvor man kan møde naboer. Det overvejes om det skal kombineres med en arbejdsweekend, eller om arrangementet skal stå alene.

Det kunne være den næstsidste weekend i august (lørdag d. 20. august) omkring kl. 16, hvor vi griller i gården med pavilloner eller presenninger og musik.

 • Renovering og mindre ombygning af lejlighed

Lejligheden i 22 5. planlægger en mindre ombygning af deres lejlighed, hvor en ikke-bærende væg ønskes flyttet.

Bestyrelsen opfordrer til, at en bygningsinstruktør godkender, at projektet ikke vil have indvirkning på resten af ejendommens konstruktion.

 • Bestyrelsesmiddag

Vi fastsætter en dato for bestyrelsesmiddag: fredag d. 20 maj.

 • Gårdlauget

Vi er blevet opmærksomme på at nogle beboere ikke er blevet tilstrækkeligt varslet før de har fået fjernet deres cykel ved cykeloprydningen i december. Vi hører gårdlauget om der vil være noget erstatning.

 • Eventuelt

Der vil snart komme en beskrivelse på en Facebook gruppe.

”Denne gruppe er for beboere i andelsforeningen Willemoesgade 20-24. Formålet med gruppen er, at lette kommunikationen på tværs af beboerne i andelsforeningen. Det kan være i forbindelse med praktiske såvel som sociale sammenhænge, hvor beboere har behov for at komme i kontakt med hinanden. Medlemskab af gruppen er selvfølgelig frivilligt.

Det er vigtigt at understrege, at kommunikationen på Facebook ikke vil erstatte den traditionelle kommunikation fra bestyrelsen til beboerne.”

Comments are closed.