Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 2. oktober 2007

Til stede: Morten Olesen, Simon S. Schmidt, Lone Bøgeløv Jensen, Bo Nissen Knudsen (ref.), Johnny Qvist, Pernille Jarlhof
Afbud fra: Lone Vesterborg

1. VVS-projektet

Arbejdet i opgang 24 er færdigt for VVS’ernes vedkommende og inspiceret af ingeniøren, Jens Voergaard. Første rate af betalingen er også gennemført: Vi har betalt 538.000 kr. til Sørby og 43.750 kr. til VVS-ingeniøren. Han mener iøvrigt at det ser ud til at vi holder os inden for budgetrammen foreløbig. Vi følger dog de løbende udgifter tæt.

Med hensyn til lånet har Bonnie oplyst at der ikke er nogen elastik; der er ikke mulighed for at hæve lånebeløbet rent administrativt. Hvis vi på et byggemøde konstaterer at der bliver behov for at overskride rammen på 2 mio. kr., skal det tages op på en ekstraordinær generalforsamling.

2. Nyt fra Bonnie

  • Det viser sig at vi har en glasforsikring som dækker udbedring af punkterede ruder. Simon runddeler en seddel hvor folk kan skrive hvis deres ruder er punkteret og skal udskiftes.
  • Vi har modtaget et kontraktudspil fra det ny viceværtfirma, og det ligner den gamle aftale, så den føler vi os trygge ved at forlænge.

3. Altaner

Lindholm har været og kigge på altanerne og har meget kortfattet meddelt os at de nu betragter sagen som afsluttet. I deres optik må en periode med regnvejr nu afsløre om altanerne er tætte, men det er noget uklart om de i så fald vil kigge på sagen igen.

Det er ikke en tilfredsstillende afslutning, og Johnny kigger sammen med Kirsten på om vi skal have en uafhængig inspektion af altanerne og evt. betale inspektionen selv, fx via Byens Tegnestue.

4. Eventuelt

  • Vi skal have renset tagrende oppe ved 22, 5. sal. Johnny og Jan forsøger at få fat på Marina og få det ordnet med Jans specialværktøj.
  • Vandskaden i 24, 5. sal er nu udbedret. Stilladset flyttes så det nu kan bruges til at udbedre vandskaden ved skorstenen 24, 4th. Den gamle skade i samme lejlighed er nu udbedret med malerarbejde som er udført til alles tilfredshed.
  • Udvidelsen af lejligheden 24, 5. sal er godkendt af kommunen, men endnu ikke målt op. For at få helt klare linjer må vi have en landmåler til at gøre arbejdet nøjagtigt, og Morten forsøger at finde den billigste.
  • Sagen om gaver eller aflønning til de deltagende børn ved forrige arbejdsweekend har nu nået den ønskede afklaring: De aflønnes med gavekort til legetøj.
  • Gårdrenoveringen står i stampe pga. en sag om elevatorer længere nede mod Østerbrogade. Grønne Gårde har dog haft tid til at få sat en besynderlig undskyldning for en rampe op ved vores portgennemgang, og den må ganske enkelt laves om. Lone V. tager kontakt til dem.
  • Vandhanen i gården er uhensigtsmæssigt lavet og pøser for meget vand på huset. Pernille sørger for at den bliver skiftet ud.

Næste møde: 6. november 2007 hos Lone V.

Comments are closed.