Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. april 2017

Til stede: Jakob, Henrik, Birgit og Johnny
Afbud: Martin, Kirsten og Britt

Gennemgang af altaner
Husk at aflevere det mailede dokument til brug for gennemgang af altaner den 18. april 2017.
Hvis du ikke selv kan være hjemme på dagen, kan nøgler evt. afleveres til Kirsten.

(Henrik spørger om Martin kan aflevere nøgler til Herskind)

Såfremt der ikke er afleveret nøgle og heller ikke er nogen som er hjemme den 18. april, skal I selv afholde udgiften til et ekstra gennemsyn.

Deadline for aflevering af nøgle, er Søndag, den 16. april.

Arbejdsweekend 29-30. april – kl. 10 til kl. 15
Inden arbejdsweekenden beder vi alle sætte lås og navn på eventuelle loftrum, som er i brug, så der er mulighed for at få tømt eventuelle ”forladte” rum.

Opgaver til arbejdsweekend.
Cykelskur
Feje gårde
Bede i gårde og på gaden
Klippe planter
Bytte krukker
Plante sommerblomster? (Johnny, undersøger om der skal købes nye ind)
Flethegn om de to bede uden mod Willemoesgade, skal repareres om muligt
Vaske sokler
Male sokler (Jakob, undersøger om der er maling)
Vaske hoveddøre
Havemøbler bæres op og tørres af, samt strammes
Tjekke kloakker
Rengøring af vaskerum
Feje kældre
Tørre opgang ned, paneler, balustre, kontakter og vindueskarme
Tjekke brandalarmer og evt. skift batteri
Evt. tøm loftrum med effekter uden ejer

Fra bestyrelsen deltager følgende:
Lørdag: Henrik, Britt (som også står for morgenmad)
Søndag: Johnny, Jakob

Forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsen arbejder fortsat på et forslag omkring regler for udlejning (Airbnb o.l.) til den kommende generalforsamling.

Afskrivningsregler ved salg
Kirsten kigger videre på afskrivningsregler ved salg af lejligheder.

Regnskab og Valuarvurdering
Er i gang og materiale sendt fra vores administrator til vores revisor for udarbejdelse af regnskab.
Valuarvurdering er også sat i gang.

Punkter til næste bestyrelsesmøde
Dagsorden og evt. forslag til generalforsamling
Vedligeholdelsesplan findes frem for orientering på kommende generalforsamling (Kirsten)
Årsberetning
Hvilke bestyrelsesmedlemmer fortsætter?
Britt – ikke på valg
Kirsten, Johnny, Birgit, Jakob – Suppleant, Martin – Suppleant – Alle på valg

HUSK Generalforsamling, tirsdag, den 30. maj kl. 18:30

.

Comments are closed.