Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2018

Til stede: Johnny Qvist, Jesper Salling, Ieuan Cohn Jones, Birgit Olesen, Bo Nissen Knudsen (ref.)
Afbud: Kirsten Nyland, Jonas Seidenfaden

Trappen i nr. 24

Efter byggeriet er trappen i dårlig stand. JSe går i dialog med beboerne om skader og udbedring.

Referat af generalforsamling

Så snart KN har det klar med underskrifter, lægges det på websitet i pdf-format.

Opfølgning på arbejdsweekenden

Det gik generelt fint med at få løst opgaverne, og der var god stemning. Ideen med at spise grillpølser til frokost fungerede også fint.

Salg af 24 2th

Da beboerne i 24 2th flytter ind i 20 st, er det nu, jf. vedtægternes § 13.2, beboerne i nr. 20 stuen kan overdrage 24 2th videre. JQ skriver til dem.

Dør til gården fra nr. 20 stuen

De kommende beboere vil gerne etablere en dør af samme type som i gården overfor. Bestyrelsen har ingen indsigelser og sender sagen videre til gårdlauget.

Opfølgning på brand i 22 st th

Vi har fået en regning fra skadesselskabet og sørger for at få afklaret

Varme i radiatorer

Beboere som har problemer med radiatorerne, bedes melde tilbage til bestyrelsen inden søndag den 21/10, så vi kan vurdere om der er brug for en fælles indsats.

Julelys i træerne

Der mangler en lyskæde til træet ud for nr. 20. JSa tjekker om han kan finde ud af hvilket mærke lyskæder vi har i de andre træer.

Opfølgning fra sidst

 • Dørtelefonprojektet er i gang.
 • ICJ indhenter tilbud på at få lavet gelænderet i nr. 22, da vores første håndværkerkontakt ikke har givet resultat.
 • JSe følger op på databehandleraftale med administrator.
 • Varmepumpen i kælderen er ordnet.
 • Udbedring af altanen 24 4th er undervejs.
 • KN følger op på situationen omkring cykelstativer i gårdlaugsregi.
 • Pumpen i gadedøren til nr. 22 er fikset af viceværten.
 • Låsen i nr. 24 er fikset af låsefirmaet.
 • JSa og ICJ kontakter håndværkere mhp. at få udbedret en skade i bunden af døren til nr. 24.
 • Lampen ved mellemgangen, ud mod gaden, er fikset af viceværten.
 • Arkene med kontaktoplysninger i opgangene skal opdateres, herunder med kontaktoplysninger til administrator og kalender over bestyrelsesmøder. JQ klarer opgaven.
 • JSa sætter en seddel op om at der ikke må stå ting i kælderen uden for beboernes kælderrum – og heller ikke på bagtrapperne.

Næste møde: 6. november hos Birgit

Comments are closed.