Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015

Til stede: Britt Hansson Rannje (BR), Henrik Salling (HS), Birgit Olesen (BO), Johnny Qvist (JQ), Kirsten Nyland (KNY)

Referent: KNY

1. Afslutning kælderprojekt
Kælderprojektet er ved at være færdigt – kun småting står tilbage. Flere af de øverste lejligheder klager over at vandtrykket ikke er tilfredsstillende. VVS har renset filtre mv. og de første tilbagemeldinger er meget positive. Såfremt der er nogen som fortsat har problemer – hører bestyrelsen gerne om det.

Containerne med ting og sager som har været i depot er på vej tilbage. Vi henviser til mails samt opslag angående dette.

Under renoveringen fandt man mange gamle stofledninger som udgjorde en brandfare. Bestyrelsen har fået disse udskiftet i forbindelse med renoveringen.

2. Status på maling af opgange
Alle tre opgange mod gade bliver færdige i denne uge. Bestyrelsen håber at alle er tilfredse med resultatet.

Næste skridt er bagtrapper, hvorfor alle bedes fjerne personlige ejendele fra bagtrapperne i denne uge.

3. Status på renovering af døre
Selve dørrenoveringen er færdig. Hvis der er nogle som har problemer med dørene kontaktes Henrik Salling (24, 1th) – alternativt på arbejdsweekenden.

Malingen af dørene er ikke tilfredsstillende og hvorfor bestyrelsen beder om et afslag og dørene genmales af anden maler. Nøgler vil blive omdelt så snart genmaling er sket.

4. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 16. juni kl. 18:30
– Bestyrelsesberetning – herunder status på vedligehold – Kirsten
– Regnskaber – Johnny
– Vurdering ved ekstern valuar – Johnny
– På valg Henrik, Johnny, Birgit og Kirsten
Bestyrelsen mangler frivillige til opstilling

5. Opdatering på aktiviteter i Gårdlauget Øbrogaard
Der vil blive holdt gårdfest den 6. juni i den store gård.
Dato for generalforsamling i gårdlauget er endnu ikke fastsat pga. uenighed i to af foreningerne omkring de to sidste års budgetter.

6. Opsætning af markise hos Benedikte Lugin
Benedikte har bedt om tilladelse til at opsætte en markise på muren. Bestyrelsen ser ingen hindringer til dette, men indskærper at evt. skader på muren samt tilladelse hos kommunen er på beboers eget ansvar.

7. Nabohøring i forbindelse med opsætning af altan i Willemoesgade 26.
Baseret på afsluttet nabohøring har kommunen bedt beboer i 26 om at oprette en byggesag, hvorefter de vil afgøre om det er muligt- også på trods af at der er to der har sagt nej i vores høring.

8. Lys i mellemgangen
Bestyrelsen er opmærksom på at der ikke er lys i mellemgangen. Vores vicevært kontaktes.

9. Forberedelse af arbejdsweekend
– Indkøb af morgenmad – lørdag og søndag – Birgit
– Te og kaffe lørdag og søndag – alle medbringer
– Juice lørdag og søndag – Birgit
– Frokostsandwich – Britt, Kirsten og Henrik
– Indkøb af øl og vand – Kirsten
– Indkøb af pudseklude mv. til vinduer – Kirsten
– Ordne bede
– Arbejdsopgaver (ordne planter, ordne bede til gård og gade, feje fordøre ned og evt. male, feje gård, rense kloaker, pudse vinduer i alle opgange, rense sokler, rydde lofter og feje/støvsuge på alle lofter, sætte havemøbler ud, rydde de ting som står i gården ned i fælles kælderrum, samle reol i viceværtsum, ordne viceværtsrum, lave navneskilt til kælderrum, ordne tørretumlerrum, ordne knust vindue)

Comments are closed.