Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 4. maj 2020

Til stede (på Skype): Kirsten, Bo (ref.), Simon, Ieuan

Afbud: Jesper, Christian, Andrea

Generalforsamling

Vi udskyder foreløbig generalforsamlingen til tirsdag den 16. juni og håber på at kunne holde den i gården. Bo kontakter administrator samt vores revisor Palle.

Tilbud på trykforøgere 

Det er ikke lykkedes at fremskaffe opdaterede tekniske tegninger over husets VVS-installationer, hvorfor vi ikke har  kunnet få et tilbud fra NK Holm. Vi har således kun tilbuddet på trykforøgere fra Jagtvejens VVS at forholde os til. Kirsten kontakter Jagtvejens VVS mhp et opdateret tilbud.

Vand-og varmemålere:

Simon kontakter NK Holm og forhører sig om, hvilket tilbud vi kan få uden at have tegninger. Tilbuddet skal betragtes som et udgangspunkt for en diskussion på næste generalforsamling.

Varme- og vandmålere vil fortsat være en beslutning som skal tages på generalforsamlingen.

Oversigt over VVS-installationer i kælderen

Kirsten minder Jagtvejens VVS om, at vi skal have lavet en tegning over hvilke kælderrum der indeholder installationer som foreningen skal have adgang til.

Opgaver fra arbejdsweekend

Simon forhører sig hos Stoffer om behovet for at lave sokkelarbejde inden sommeren. Kirsten finder navn på murer.

Ieuan har taget havemøblerne frem fra kælderen og sat blomsterkrukker frem. Møblerne er efterhånden så medtaget af at blive skilt ad og samlet at vi må se frem til i hvert fald at skifte stolene til efteråret.

Træ i gården

Kirsten og Ieuan laver et opslag med en opfordring til at bidrage med vand til det halvdøde træ i gården. Alle beboere er velkommen til at vande ved lejlighed.

Cykler på fortrapperne

Ieuan gør beboerne i nr. 22 opmærksom på at der ikke må stå cykler i trappeopgangene.

Bestyrelsesmiddag 16/5

Udskydes på ubestemt tid eller aflyses.

Comments are closed.