Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 4. februar 2015

Til stede:  Britt Hansson Rannje (BR), Johnny Qvist (JQ), Birgit Olesen (BO),  Henrik Salling (HS), Kirsten Nyland (KNY)
Referent: BR

1. Kælderprojektet

Vedr. tørretumblere undersøger Kirsten hvorvidt strømmen er afbrudt, eller der er mulighed for midlertidig brug. Strømmen til tørretumlere vil blive taget midlertidigt på et tidspunkt – information herom vil komme særskilt.

I øvrigt går alt efter planen i forhold til renoveringen af kælderen. Næste byggemøde er den 16.2 kl. 8:00 hos Kirsten.

2.  Reparation af døre

Henrik er kontaktperson vedr. reparation af døre.
Vi afventer bekræftelse af tilbud snarest.

3. Maling af trappeopgange

Bestyrelsen har efter gældende regler indhentet 3 tilbud på maling af vores trappeopgange. Kontrakt fra det valgte firma sendes til Bonnie Mürsch.
Arbejdet går i gang i løbet af de næste måneder afhængig af vejr og kælderprojektet.

Næste bestyrelsesmøde: 4. marts 2015

Comments are closed.