Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde den 1. september 2015

Tilstede: Kirsten Nyland (KNY), Birgit Olesen BO), Johnny Qvist (JQ), Henrik Salling (HN), Jacob Dahl (JD), Britt Hansson Rannje (BR)

1. Kælderprojektet
Vedr. udbedring af kloak, er vi fortsat i gang med indhentning af tilbud. KN og JQ sætter et møde op med kloakmester og vores rådgivere inden endelig stillingtagen.

2. Maling af døre
Dørene i de sidste 5 lejligheder og den indvendige side af bagtrapperne males den 28.9.15. BR sørger for at nøglerne til de aktuelle døre er til rådighed.

3. Trapper
Flere tilbud er indhentet. Endelig stillingtagen træffes snarest. Dato udmeldes, da trappen ikke vil kunne bruges i 48 timer.

4. Forsikringer
Bestyrelsen har besluttet en gennemgang af vores forsikringer med henblik på omfang og optimering af dækning. Bestyrelsen kigger på det i indeværende bestyrelsesperiode.

5. Sortedamsgruppen
HS skal være vores ”postkasse” i stedet for Bo. HS kontakter Sortedamsgruppen.

6. Hjemmeside
Overdragelse af ansvaret for hjemmesiden fra Bo bliver til KN og JD. De aftaler møde med Bo.

7. Arbejdsweekend
Liste over arbejdsopgaver udfærdiges og er klar til weekenden. Opgaver forsøges fordelt ligeligt imellem lørdag og søndag.

Næste møde er 6. oktober hos Johnny

Comments are closed.