Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 26. april 2010

 

Til stede: Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.), Johnny Qvist (JQ), Dorthe Kristoffersen (DK)
Afbud: Victor Malecki (VM), Stoffer (ST), Stig Bojesen (SB)

1. Opfølgning på seneste møde

 • Radiatorgennemgang: VM orienterer når han er hjemme fra udlandet.
 • Altaner: DK og BNK formulerer en rundskrivelse der skal kortlægge interessen for nye altaner. BNK snakker med Bang & Beenfeldt om proceduren for indhentning af pris på evt. nyopsætninger.
 • Husorden: DK’s forslag ligger klar til at blive forelagt generalforsamlingen i juni.

2. Ny vicevært

Bestyrelsen tog en god samtale med Morten Dahl, den kommende vicevært fra 1. juni, og der blev lavet nogle praktiske aftaler. ST skal aftale med Morten hvordan vedligeholdelsen af fyret rent praktisk skal finde sted.

3. Vedtægter

Efter en gennemgang af foreningens vedtægter vurderer DK at en generel revision af vedtægterne med henblik på vedtagelse på næste generalforsamling er for omfattende, idet der er en række bestemmelser der kan overvejes ændret, og da der desuden skal drøftes husorden på generalforsamlingen.

Bestemmelserne om lejligheder der ikke er overgået til andelsboliger, er ikke længere relevante, men det er uproblematisk at vente med ændring af disse til det kommende år.

Man ville kunne overveje en generel overgang til ABF’s standardvedtægter, men da der er en del forskelle mellem disse og foreningens nuværende vedtægter, er dette formentligt også for omfattende at tage sammen med forslag til husorden, da det ikke er sikkert at alle andelshavere kan tilslutte sig alle dele af standardvedtægterne.

DK udarbejder forslag til ændring af vedtægternes § 4 om udlæg m.v. med henblik på vedtagelse på næste generalforsamling.

4. Gårdlaug

Gårdlauget har givet tilsagn om at betale for reetablering af muren ind til Willemoesgade 26. Der er lavet en aftale med E/F Classensgård om at ejerforeningen sammen med vores forening dækker øvrige udgifter til forskønnelse af gården til nr. 22 og 24 ligeligt.

Arbejdet vil tage udgangspunkt i et forslag til beplantning af gården der er udarbejdet af en landskabsarkitekt. En del af arbejdet vil ske på arbejdsweekenden, men i øvrigt om nødvendigt uden for arbejdsweekenden (idet arbejdsdagene vil blive regnet som arbejdsweekenddage).

Det er vores forening der står for maling af muren til nr. 26, og Victor er ved at finde et arbejdshold til det. DK finder stillads og maling.

A/B Willemoesgade 26-30 har accepteret en reetablering af muren inkl. bemaling, og DK er ved at lave en skriftlig aftale med dem hvor der indgår et tilsagn om at fremtidigt arbejde med muren vil ske under inddragelse af vores forening når det kan berøre beplantningen ved muren. A/B Willemoesgade 26-30 har ingen konkrete planer om renovering af muren, men skal have foretaget en gennemgang i det kommende år.

5.  Arbejdsweekend d. 15./16. maj

Før arbejdsweekenden skal flg. på plads:

 • Grundrens og mikrofiberklude skal skaffes (BNK)
 • Der skal hæves kontanter og købes morgenmad (SB)
 • Der skal hentes øl og vand på forhånd (VM og ST)

Følgende arbejdsopgaver er prioriteret i første række i weekenden:

 • Hovedrengøring af af for- og bagtrapper (med særlig fokus på at rense sparketrin og dørportaler)
 • Vandhanen i gården ved nr. 20 skal fikses
 • Havemøbler skal stilles ud og evt. olieres
 • Planter til krukker købes
 • Blomsterkrukker fyldes med planterne og sættes ud
 • Fejning bag cyklerne i cykelskuret
 • Anrette frokost
 • Beplantning langs muren til nr. 26

Følgende opgaver er prioriteret i anden række:

 • Rensning af kloakker
 • Vask og evt. maling af facade
 • Rydning af loftsrum
 • Støvsugning af lofter med industristøvsuger
 • Rydning af kældre
 • Maling af kældergulve
 • Istandsætning af værksted i kælderen
 • Rense udluftningen til tørretumblerne

6. Evt.

JQ får en status på arbejdet med ballustrene fra Simon.

Næste møde:

31. maj 2010 kl. 19.30 hos VM

Comments are closed.