Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde d. 1. marts 2010

 

Til stede: Bo Nissen Knudsen (BNK, ref.), Johnny Qvist (JQ), Dorthe Kristoffersen (DK), Mikael Skytte (MS), Victor Malecki, (VM).
Afbud: Stig E. Bojesen, Stoffer.

1. Opfølgning på seneste møde

 • Altaner: BNK har hængeparti med at kontakte Bang & Beenfeldt, men ellers intet nyt.
 • Utætte loftsvinduer: JQ tjekker op på sagen med beboerne i 24 5. sal.
 • Salg: 20 1tv er sat til salg, og 24 1tv og 22 5. sal er stadig til salg. Indtil videre alle til den pålydende værdi.
 • Døre til gade og gård: Ser ud til at være blevet lavet tilfredsstillende, dog skal vi lige holde øje med gadedøren i nr. 22.
 • Generalforsamling: JQ tjekker med Bonnie at hun kan den 8/6, og at lokalerne er ledige.
 • Arbejdsweekend: Holdes 15.-16. maj. VM laver opslag.
 • Parknet: VM har udbudt sig til tilbud fra 2 andre leverandører til sammenligning. Vi afventer svar.

2. Husorden og vedtægter

DK’s første udkast til husorden blev gennemgået, og hun skriver et revideret udkast som vi forventer at kunne vedtage som bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen. Proceduren til generalforsamlingen bør være sådan at der først stilles forslag til ændringer, og efter at de er vedtaget eller afvist, vil generalforsamlingen skulle stemme om det samlede forslag.

Vedtægterne gennemgår vi grundigt til næste møde. Alle i bestyrelsen sørger for at læse dem nøje igennem og komme med input til DK!

3. Viceværtaftale

Tilbuddet fra Dahl Service blev gennemgået. BNK og VM sørger for at indhente referencer, og i tilfælde af at de er gode, skriver BNK et revideret og entydigt kontraktudkast som vi kan forhandle med Morten Dahl om. Udkastet skal klarlægge hvad der er ‘ekstra opgaver’, og om vedligeholdelse af radiatorer hører med under det ordinære arbejde.

4. Radiatorer

Vi laver en samlet gennemgang af radiatorernes tilstand. VM kontakter Buur VVS og aftaler en tid – og laver en rundskrivelse til beboerne om at de enten skal være hjemme til det aftalte tidspunkt eller aflevere en klart afmærket nøgle. Hvis der ikke er adgang til lejligheden, vil al vedligeholdelse af radiatorer være på egen regning det næste år.

5. Omlægning af lån

Nordea har tilbudt at omlægge vores lån fra 6% til 4% rente mod en mindre forhøjelse af lånebeløbet pga. salg og køb af obligationer. Tilbuddet lyder attraktivt, og JQ går videre med sagen sammen med Bonnie.

6. Gård og gårdlaug

 • Willemoesgade 26 er ikke meget for at bidrage til en renovering af deres mur ind til vores gård. De er dog kommet med en hensigtserklæring om at vedligeholdelse af gavlen vil ske i samarbejde med os. (Tak for det!) De regner med at se på sagen inden for et års tid.
 • DK og VM har gennemgået gårdafsnittet ud for nr. 24 og 22 tv sammen med formanden for Classensgaard, og det med henblik på fælles forslag til forbedringer i forbindelse med gårdlaugets generalforsamling 21. marts.
 • DK har en bekendt som er landskabsarkitekt, og som hun kan få til at give nogle ideer til en økonomisk overskuelig renovering af gårdafsnittet efter vedbendens fald. Vi tager med kyshånd imod tilbuddet.
 • Der bliver ryddet cykler i gården den 15. marts. Alle cykler skal afmærkes hvis de ikke skal fjernes.
 • Duelorten ved gennemgangen til den store gård er fjernet.

Næste møder:

 • 29. marts 2010 kl. 19.30 hos BNK
 • 26. april 2010 kl. 19.30 hos JQ
 • 31. maj kl. 19.30 hos VM

Comments are closed.