Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 9. maj 2022

Til stede: Christian 22, 5. sal, Elisa 22, 3. tv., Bo 22, 3. th. og Sofie 22, 4. tv.

Referent: Sofie 22, 4. tv.

Vandskade i nr. 20, 3. tv. og 20, 1. tv.

Der er tidligere registreret en vandskade i nr. 20, 3. tv, og nu også en vandskade i nr. 20, 1. tv. som vi følger op på.

Energisparetiltag (solceller, kælderisolering og rørisolering, jf. energimærke)

Vi har haft EnergiFocus ude at undersøge vores energimærkning. I den forbindelse anbefales det foreningen at isolere kældergulvet, hvilket vil give en årlig besparelse på 10.700 kr.

Ydermere opfordres foreningen til at etablere solceller på taget. Ifølge energikonsulentens beregninger vil et solcelle-hybridanlæg give os en årlig besparelse på 12.800 kroner.

Bestyrelsen informerer resten af foreningen herom ved den kommende generalforsamling.

Ombygning 22 5. sal

Andelshaver har fået godkendt, og har igangsat en mindre ombygning i deres lejlighed, der forløber planmæssigt.

Dokumentation på sagen arkiveres i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer endvidere andelshaver til at sende dokumentation på sagen til administrator.

Arbejdsweekend

Forløb i god ro og orden med et fint fremmøde lørdag, og et noget mindre fremmøde søndag.
De fleste opgaver blev nået.

Opgaver til næste arbejdsweekend: maling af sokler, rydning af loftsrum ift at forbedre brandsikkerheden.
Ift at forbedre brandsikkerheden vil bestyrelsen bede Niels Herskind om at inspicere loftsrummet.

Altansagen

Vi er ikke kommet videre med altansagen, hvorfor den endnu ikke er afsluttet.

Bagtrappedør i nr. 24

Flere beboere har problemer med at låse sig ind ad bagtrappedør i nr. 24.
Bestyrelsen sørger for at tromlen i låsen bliver udskiftet i den respektive bagtrappedør – og for at lave en ny kopi af nøglen til bagtrappedøren, så det bliver nemmere at låse sig ind.

Evt. udskiftning af hovedtrappedøre til lejligheder

Der er indhentet et tilbud på udskiftning af hovedtrappedøre, da mange af de eksisterende døre er i en temmelig dårlig stand, og ikke lever op til nyere krav om brandsikkerhed. Tilbud på udskiftning af foreningens 36 døre lyder på 656.558 kr. inkl. moms. Tilbuddet inkluderer ikke arbejdstimer.

Vi vil indhente flere tilbud.

Til den kommende generalforsamling laver vi en rundspørge ift. hvorvidt der er stemning for en udskiftning vs. en reparation af hovedtrappedørene.

Kloakarbejde

Firmaet StorNord lavet en inspektion og vurdering af hele kloaksystemet, og der er ifølge dem en masse mangler/forhold, der skal udbedres.

I forbindelse med rottebekæmpelse er der lavet en løsning hvor cementen ikke er tæt, hvorfor der stadig er risiko for rotter – og det skal udbedres.

Kloakarbejdet skulle være lavet i april, men er blevet forsinket, og forventes nu at igangsættes i uge 20.

StorNord vurderer at rørene fra de faldstammer, der går ud gennem muren skal udskiftes inden for de næste fem år, da de er rustne. (4-5000 kr. per rør og der er 4 i alt). De foreslår at det bliver lavet i forbindelse med det allerede aftalte kloakarbejde, de skal til at lave. Så undgår vi opgravning i gården af flere omgange. Arbejdet kræver at de skal have adgang til et bestemt udvalg af kælderrum.

Vi afventer et endeligt tilbud fra StorNord.

Vinduesprojekt

Vi har haft møde med Gary fra malerfirmaet Møllmann og afventer en stykpris fra glarmester på udskiftning af enkelte ruder.

Vinduesprojektet forventes igangsat i starten af august 2022, og vi skal i den forbindelse have sat stillads op i slutningen af juli.

Niels Herskind er vores byggerådgiver på sagen, der er sat til at lave et udbudsmateriale som håndværkerne kan gå ud fra.

Bo kontakter Niels Herskind, og får ham til at give et bud på hvor mange timer han skal bruge på rådgivning.

Gårdlaug

Der er generalforsamling i gårdlauget d. 1. juni, hvor vi mangler en afløser for Christian Friberg Winther, da han ikke genopstiller til bestyrelsen.

Vi planlægger at konstituere bestyrelsen umiddelbart efter vores generalforsamling d. 31. maj, så vi forhåbentlig når at finde et nyt gårdlaugsmedlem inden d. 1. juni.

Generalforsamling 31/5

Grundet udgifterne til det kommende vinduesprojekt, der betyder at vi næsten tømmer foreningens kasse, overvejer bestyrelsen at optage et nyt lån ud fra en målsætning om at vi altid skal have 300.000 kr. stående på foreningens konto.

Bo laver en sammenfatning af bestyrelsens årsberetning.

Rasmus Toft flytter, og Christian Friberg Winther og Rasmus Barht Haulrig genopstiller ikke som hhv. bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Der skal således findes to nye bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
Vi forhører os om evt. interesserede medlemmer forud for generalforsamlingen d. 31. maj.

Evt. forslag om at skifte internetudbyder. Bestyrelsen har tidligere indhentet alternative tilbud blandt andet fra Fiberby, og vil gå videre med at indhente tilbud.

Comments are closed.