Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 8. august 2023

Deltagere: Bo, Christina, Dennis, Elisa, Stine (referent)

AGENDA

 1. Opfølgning på akutte udbedringer jf. vedligeholdelsesplanen
 2. Opfølgning på udbedring af altan 24 4 th
 3. Møde i altanlaug?
 4. Varmemålere – hvilket VVS-firma skal vi bruge?
 5. Varme og spædevandsanlæg
 6. Byggetilladelse til renovering af badeværelse, 24, 1 th
 7. Sommerfest d. 12/8
 8. Nyt fra gårdlaug
 9. Arbejdsweekend
 10. Rydde fællesarealer

REFERAT

1. Opfølgning på akutte udbedringer jf. vedligeholdelsesplanen

Projekterne er inspiceret og vi afventer nu tilbud vedrørende:

 • akutte vinduesskader
 • hul i taget og
 • brandsikring

2. Opfølgning på udbedring af altan 24 4 th

Der afventes ligeledes tilbud på udbedring af skimmelskaden på bagtrappen i nr. 24.

3. Møde i altanlaug?

Det foreslås at alle beboere med altan mødes for at drøfte vedligeholdelse af altaner samt evt. afsætte midler til fremtidige reparationer.

4. Varmemålere – hvilket VVS-firma skal vi bruge?

Ista leverer varmemålere.

Alle med vandbåren gulvvarme skal have en særskilt måler installeret.

Bo kontakter NK Holm for tilbud på VVS-arbejdet.

5. Varme og spædevandsanlæg

Spædevandsanlæg er etableret af Jagtvejens VVS efter at der er indhentet tilladelse fra kommunen.

6. Byggetilladelse til renovering af badeværelse, 24, 1 th

Der er fremsendt tegning, og projektet er gennemgået på mødet.

Renovering er med nye overflader og bibeholdelse af placering af alle installationer.

Bestyrelsen giver tilladelse til renoveringen.

7. Sommerfest den 12/8

Der er fuld gang i planlægningen.

Vi håber på godt vejr og på at stilladserne bliver fjernet på lørdag 🤞🏻

Der er booket en jazz-duo, der kommer og spiller.

8. Nyt fra gårdlaug og forskønnelsesudvalg

Gårdlauget dækker ikke udgifter til beplantning fra forskønnelsesudvalget. Vi betaler det selv med glæde.

Forskønnelsesudvalget overvejer at søge tilskud fra kommunen til beplantning af bedene med vejtræer mellem parkeringspladserne på Willemoesgade.

Der følges op på håndværkernes vandforbrug.

9. Arbejdsweekend

Der er arbejdsweekend den 2./3. september fra kl. 10-15 begge dage. Frokost kl. 14.

Prioriterede opgaver:

 • Nedbæring fra loft, tømme fællesarealer
 • Tømme bagtrapper (samles i kælder)
 • Rengøre for- og bagtrapper
 • Rense grønne træfacader
 • Tildække havemøbler

Hvis der er tid til mere, løses disse opgaver:

 • Rengøre kælder
 • Rengøre kloakker
 • Feje gård
 • Ordne cykelskur
 • Vaske kældervinduer
 • Beskæring af beplantning

10. Rydde fællesarealer

Af hensyn til brandfare må arealer på bagtrappen ikke bruges til opbevaring af noget som helst. Det gælder også ting, der er fastmonteret på dørene. Derfor skal det ryddes.

Loftets fællesarealer skal ligeledes ryddes for private ejendele inden arbejdsweekend. Det der er tilbage, bliver båret ned til storskrald og kasseret på arbejdsweekend den 2/3 september.

Fristen for at rydde både bagtrapper og fællesarealer på loftet er 1. september, så der er ryddet til arbejdsweekenden.

Næste møde tirsdag d. 5/9 kl 18:30 hos Dennis 24 st tv

Comments are closed.