Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. marts 2019

Personer til stede: Jesper (ref), Johnny, Ieuan og Birgit

  • Der er flere lamper i kælderrummene der ikke virker. Jesper undersøger i hvilke rum og der bliver bestilt elektriker til udskiftning af de defekte lamper.
  • Ejendommens elmåler skal udskiftes og der skal derfor laves en aftale med Radius. Ieuan kontakter Radius med henblik på at aftale tidspunkt til dette.
  • Dørtelefoner i nr. 22 bliver forhåbentlig lavet færdige mandag d. 11. marts. Alle i nr. 22 skal udlevere nøgle til lejlighed eller være hjemme hele dagen.
  • I forbindelse med fraflytningen 22 4tv undersøges det om der skal laves nedslag i pris grundet tidligere vandskade. Kirsten følger op på tidligere sag angående vandskaden med forsikringen. Kirsten giver besked til administrator om evt. Indsigelser.
  • Ansøgning om ombygning af Willemoesgade 22 4tv er modtaget (jvf mail d. 05-03-2019) og forslaget accepteres så længe det bliver udført som beskrevet og håndværksmæssigt forsvarligt. Forslaget kan sendes videre til godkendelse hos kommunen.

Til orientering

  • I gården ved nr. 22 stilles stillads op grundet renoveringen af lejligheden på 5 sal. Det forvemtes at ske inden for et par dage.
  • Der er arbejdsweekend 27-28 april

Punkter fra forrige referat

Der har vist sig behov for at lave en klarere formulering i vedtægterne omkring muligheden for at tilbageholde et skønsmæssigt beløb ifm. salg for at kunne dække udbedring af skjulte mangler. BNK laver et udkast til en ny formulering til næste møde som vi kan få kvalitetssikret af Bonnie Mürsch. Indtil en evt. vedtagelse af nye bestemmelser ved en generalforsamling, følges de nuværende vedtægters ordlyd.

Comments are closed.