Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. december 2022

Deltagere

Bo, Elisa, Christina og Stine (referent)

Agenda

 1. Dato for generalforsamling (LES foreslår 31. maj)
 2. Låse til gadedøre
 3. Internet
 4. Ingelises lejlighed – skal vi rykke arvingerne?
 5. Mulig utæthed ved faldstamme 22 th
 6. Intern vicevært
 7. Varmeregnskab
 8. Status på indsamling af andelsbeviser
 9. Status på varme og VVS-besøg
 10. Status på tætning af døre
 11. Status på bygningsrådgiver
 12. Status fra gårdlaug
 13. Evt. opfølgning på juletræstænding
 14. Vinduesprojektet

1. Dato for generalforsamling

Den 31. maj 2023

2. Låse til gadedøre

Der bestilles ny låsecylinder til opgangsdør nr. 20 (Christina).

Morten monterer.

3. Internetudbyder

Andels.net og Fiberby har budt ind.

Elisa og Jens træffer beslutning og fører den ud i livet.

4. Ingelises lejlighed

Efter vurdering af lejligheden er Ida (arving) gået i tænkeboks.

Ida kontaktes for at høre, om hun har truffet beslutning vedr. køb af lejligheden.

5. Mulig utæthed ved faldstamme 22, 2. th.

Der blev fundet vand omkring faldstammen i køkkenet. Der har været VVS’er ude for at se, hvor vandet kan komme fra. Der blev ikke fundet utætheder. Der gøres ikke yderligere, medmindre der kommer vand igen.

6. Intern vicevært

Intern kandidat er ikke længere i spil.

Gøre status på viceværtaftale med Morten (Christina).

Vi vil bede Morten om at løse mindre praktiske ac-hoc opgaver for foreningen.

7. Vand- og varmeregnskab

Kollektiv afregning af vand og varme tages op til diskussion på næste generalforsamling.

Hvad er lovpligtigt ifht. målere og afregning af varme.

Kortlægge omkostninger ved individuelle målere inden generalforsamling.

8. Status på indsamling af andelsbeviser

Modtaget 17 andelsbeviser.

9. Status på varme og VVS-besøg

Jagtvejens VVS har været forbi dem, der har meldt at de har manglet varme.

Umiddelbart ser det ud til at have virket. Der har i hvert fald ikke været flere klager over kolde lejligheder.

Afventer faktura fra Jagtvejens VVS (foreningen betaler).

10. Status på tætning af døre

Der har været tømrer forbi og vurdere dørene, som repareres d. 6/12.

11. Status på bygningsrådgiver

Hvis der opstår behov for vurderingsmand/rådgiver, kontaktes Cera.

12. Status fra Gårdlaug

Intet nyt under solen.

13. Opfølgning på juletræstænding

Et meget hyggeligt arrangement. Stor TAK til Laila og Simon for bål, gløgg og æbleskiver. Også TAK til Sofie og Jon for at hente og pynte de smukke træer.

14. Vinduesprojektet

Vinduesprojektet tages med i en samlet tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for foreningens bygninger. Omni Bygningsådgivning, omby.dk.

Kontaktes (Elisa) og aftale dato for gennemgang (en eftermiddag i Januar).

Næste møde er mandag den 9/1 2023 kl. 18:30 hos Jens (20, 3. tv)

Comments are closed.