Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 4. marts 2008

Til stede: Lone Bøgeløv, Morten Olesen, Pernille Jarlhof, Bo Nissen Knudsen (ref.)

1. Skrald!

Envac har sendt en regning som Morten har valgt ikke at betale før vi så om systemet virkede. Hvilket det ikke ser ud til at gøre – angiveligt fordi nogen har placeret en grusbunke hvor skraldet skulle suges ud. Og lige nu flyder skraldet over det hele. Det ser dog ud som om vores egne beboere opfører sig relativt pænt, og at vores egen skraldestander sjældent er stoppet til, modsat de andres.

Til gengæld har vi fået et skraldereglement. Det omdeles til alle lejligheder. Derudover vil vi gerne opfordre beboerne til så vidt muligt at vise en smule overskud her i opstartsperioden: Hvis der står en løs pose skrald, må man meget gerne smide den ud sammen med sit eget skrald.

2. Grønne Gårde

Lone V. arbejder på sagen og har været til et møde. Referat følger.

3. Altaner

Johnny arbejder på sagen, men der er ikke sket det store. Nærmere orientering følger til næste møde.

4. VVS-afslutning

Der skal laves en formel afslutning; en afleveringsforretning. Papiret ser fint ud, og vi mener at vi kan skrive det under uden de store bemærkninger. Vi mangler dog en kvalitetssikringsmappe som Sørby har udarbejdet; i den skal der være en status over hvilke mangler Sørby har konstateret i forbindelse med gennemgangen af lejlighederne.

Flere har i øvrigt manglet varmt vand tirsdag den 4/3 – på forskellige tidspunkter af døgnet. Forhåbentlig er der ikke tale om en ny uregelmæssighed? Det skal gerne afklares. Clorius, som vedligeholder vores varmtvandsanlæg, skal kontaktes og spørges om de ved noget.

5. Vinduer

Projektet er forsinket da det endnu ikke er helt afklaret hvad forsikringsselskabet vil dække. Så snart vi hører nærmere fra dem, får vi glarmesteren til at kigge på sagen igen.

6. Gulv og rør i 24 4tv

Simon har kontakt med en tømrer som skal give et tilbud, men han har ikke været og kigge på gulvene endnu. Den sag skulle der meget gerne lidt skred i. Flemming har skrevet et klagebrev til bestyrelsen over ikke at have fået – skriftligt! – svar fra os angående rørføringen ifm. VVS-projektet. Det er naturligvis også skidt, og vi må se at få sendt vores svar – som egentlig har ligget næsten klar og ventet på at blive sendt.

7. Salget af 24 3tv

Der udestår stadig en difference omkring købssummen, og sælgerne har sendt et brev via deres advokat hvor de varsler at de vil stævne foreningen hvis ikke de får beløbet.

Det drejer sig om forskellige opfattelser af afskrivningsreglerne. Vi henholder os dog til at vi med den nuværende praksis følger vores vurderingsmænds vurdering – og de gældende retningslinjer på området fra LLO – og så må vi lade Bonnie køre sagen videre.

8. Vicevært

Morten har muligvis kontakt til en vicevært med gode ‘papirer’. Vi hører forhåbentlig nærmere når han har fået snakket mere konkret med ham, og vi arbejder videre på at få en bedre ordning end den eksisterende.

9. Arbejdsweekend 3.-4. maj

Hvis vi gerne vil male gavlene på naboejendommene, skal vi have taget kontakt til naboerne. Eventuelt invitere dem til at være med til forårets arbejdsweekend.

Vi sætter i øvrigt en seddel op i opgangene hvor folk kan skrive ønsker til hvad der skal laves – og hvor folk kan skrive hvilken dag de helst vil komme. Bo laver en seddel og sender den til Morten.

Kælder- og loftsrum som der ikke er sedler på, skal ikke tages i brug inden arbejdsweekenden. Her vil de rum som der ikke er sedler på, blive tømt.

Næste møde: 8. april.

Comments are closed.