Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2023

Deltagere: Bo, Dennis, Elisa, Ida, Jens, Stine (referent)

AGENDA

 1. Nyt fra forskønnelsesudvalget (v/Lone)
 2. Nyt fra gårdlauget
 3. Forsikring
 4. Skal foreningen have en fast VVS’er?
 5. Opfølgning på små-reparationer og vedligeholdelsesplan
 6. Møde i altanlaug
 7. Elsyn

REFERAT

1. Nyt fra forskønnelsesudvalget (v/Lone)

Der er plantet en del – det meste trives, en enkelt plante er visnet. Der skal købes lidt flere planter, det kommer senere.

Jan (formand Classensgade 26) er indforstået med den beplantning vi ønsker os, dog må intet vokse på den nyistandsatte gavl.

 • Der arbejdes på praktiske løsninger – fx et espalier med afstand til muren.
 • Planteønsker: Høstanemoner, Hortensia, Blåregn og en Tyrkisk Rose.
 • Der skal også findes løsninger for finansiering mellem de 2 foreninger. Max fra Have og Råd er rådgiver og kommer med et tilbud, inkl. planter, materialer og udførelse.
 • Hvis der skal sættes stolper, skal vi holde øje med, om der er forurening i gården, og hvilke regler der gælder i forbindelse med det.

Der er planer om en vandingsfest til foråret for børnene og deres forældre og alle, der har lyst til at være med.

Forskønnelsesudvalget ønsker sig nye møbler til gården af gårdlauget samt en opfriskning af regler for adfærd i gården.

Der ønskes mere åben kommunikation fra gårdlauget omkring aktiviteter, planer og økonomi.

2. Nyt fra gårdlauget

Der er ikke meget nyt, men vi mener at vide, at der arbejdes med at skaffe beslutningsgrundlag for, om affaldssuget skal nedlægges.

3. Forsikring

Foreningens forsikring hos Alm. Brand udløber.

Vores forsikringsmægler, Ensure, har lavet en udbudsrunde, og vi er landet på et lignende tilbud fra Gjensidige (1 årigt), som giver en mere favorabel økonomi. Vi siger ja tak til tilbuddet fra Gjensidige. Og nej tak til fremadrettet brug af forsikrings-mægler.

Der har været en uvildig taksator ude og vurdere om vores forsikring (Alm. Brand) dækker skimmelskade på bagtrappe i opgang nr. 24. Vi afventer svar. Oddsene er ikke gode.

4. Skal foreningen have en fast VVS’er tilknyttet?

Foreningen har i dag tilknyttet 2 faste VVS’er: NK Holm og Jagtvejens VVS. Argumentet herfor er, at så har vi nogen, der kender rørføring i bygningen. Vi konkluderer, at vi skal have 2 faste VVS’ere tilknyttet, men man er fri til at vælge. Jagtvejens VVS udgår som fast VVS’er for foreningen. Jens kommer med en ny anbefaling til VVS’er. Vi minder ved samme lejlighed om, at alt VVS-arbejde i foreningen skal udføres af autoriserede håndværkere, og at VVS-arbejdet skal dokumenteres over for bestyrelsen.

5. Opfølgning på små-reparationer og vedligeholdelsesplan

Der er modtaget tilbud på følgende opgaver:

 • Udskiftning af trækasse/låger ved kældernedgang (på fortov). Ex. maling. Tilbud accepteres.
 • Reparation af skimmelskade på bagtrappe nr. 24. Afventer forsikring.
 • Diverse reparationer i alle tre kældre, udbedring af brandsikring. Vi rådfører os med Omnibyg og tilbud accepteres.
 • Diverse reparationer på loft, tætning af tag. Vi rådfører os med Omnibyg og tilbud accepteres.
 • Reparation af gulv på loftet efter gennemføring af faldstamme og ventilation. Reparation fra nr. 22 5th/tv fratrækkes, og der indhentes et nyt tilbud.
 • Gelænder på hovedtrappe repareres.
 • Nye måtter ved indgang i alle opgange. Tilbud indhentes.

6. Møde i altanlav

Alle altanejere indkaldes til møde i altanlavet tirsdag 10/10 i gården.

Agenda:

 • 20-års gennemgang af alle altaner.
 • Mulig etablering af fald på bundplader.
 • Finansiering af altanvedligeholdelse.

7. Elsyn og tilbageholdelse af beløb

Ved overtagelse af lejligheden 24, 1 th. er der blevet tilbageholdt et beløb til udbedring af mangelfuld el. Dette beløb ønskes nu udbetalt. Bestyrelsen besluttede at det indefrosne beløb til el-udbedringen kan udbetales, mod at beboeren forpligter sig til snarest muligt at få udbedringen foretaget.

Næste møde er tirsdag den 7. november 18:30 hos Christina, 20 1tv.

Comments are closed.