Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 24. juni 2019

Til stede: Simon, Christian, Jesper, Bo (ref.) og Ieuan
Afbud: Andrea og Kirsten

Bestyrelsens konstituering og fordeling af ansvarsområder

 • Kasserer og ansvarlig for nøgler til opgang: Bo, Ieuan
 • Navneskilte til dørtelefon: Ieuan, Christian
 • Koordinering af arbejdsweekender: Simon, Ieuan
 • Salg og fremleje af lejligheder: Bo, Jesper
 • Kontakt til håndværkere og vicevært: Jesper, Christian
 • Kontakt til Byens Tegnestue: Kirsten, Ieuan
 • Kontakt til beboere: Kirsten, Simon
 • Kontakt til administrator: Simon, Bo
 • Besvarelser af eksterne henvendelser: Christian, Simon
 • Gårdlaugsmedlem: Christian, (Andrea)
 • Kontaktperson til Sortedamgruppen: Bo
 • Website: Simon, Bo

Referat af generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmerne læser referatet og melder tilbage om de har ændringsforslag, og når vi er enige, sender Simon besked til Adlex-Mürsch.

Indmeldelse i ABF

Christian sørger for at vi bliver indmeldt.

Ny administrator

Bo og Simon indhenter tilbud som bestyrelsen kan kigge på i august.

Omlægning af realkreditlån

Bestyrelsen gav Søren fuldmagt til at gå videre med lånetilbuddet fra Nordea, under forudsætning af at han ikke med kort varsel kunne få et endnu mere attraktivt tilbud fra BRF.

Råd- og svampeskade i 22 4tv

Foreløbig afventer vi den endelige opgørelse fra forsikringsselskabet, hvorefter Bo går videre med sagen, så vi kan få afregnet endeligt med Benny.

Planlægning af foreningsåret

Mødekalender for bestyrelsen

 • mandag den 5/8 hos Bo
 • mandag den 2/9 hos Ieuan
 • mandag den 7/10 hos Simon
 • mandag den 4/11 hos Christian, 22 5tv
 • mandag den 2/12 hos Andrea, 24 1tv
 • mandag den 6/1 hos Kirsten
 • mandag den 3/2 hos Jesper
 • mandag den 2/3 hos Bo
 • mandag den 6/4 hos Ieuan
 • mandag den 4/5 hos Simon

Arbejdsweekender

 • 21.-22. september 2019
 • 18.-19. april 2020

Juletræstænding

 • Søndag den 1. december

Bestyrelsesmiddag

 • Lørdag den 18. januar

Comments are closed.