Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 6. marts 2023

DELTAGERE

Bo, Sofie, Christina og Stine (referent)

AGENDA

 1. Status på vinduesprojekt
 2. Status på vedligeholdelsesplan
 3. Her-og-nu vedligeholdelse
 4. Valg af farve til naboens gavl
 5. Forslag til generalforsamling 31. maj.
 6. Arbejdsweekend 13.-14. maj
 7. Sommerfest

1. STATUS PÅ VINDUESPROJEKT

Erfaringerne fra de øvrige forsøg på at starte vinduesprojektet op har lært os, at vi må gå mere grundigt til værks. Derfor har vi besluttet at udføre en registrering/vurdering af de eksisterende vinduers stand. Registreringen udføres af OmniByg bygningsrådgivning.

Dette foregår kl. 8-15 man. d. 20/3 (nr. 20 th/tv + 22 th) og ons. d. 22/3 (nr. 24 th/tv + 22 tv).

Hvis man ikke kan være til stede i det tidsrum, afleveres en kopi af nøgle (med tydelig skiltning) i postkassen 24, 1. th – Friis Kjærgaard. Nøglen lægges efterfølgende på køkkenbordet, og døren smækkes.

2. STATUS PÅ VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Vi har fået et udkast til en vedligeholdelsesplan som er gennemgået med OmniBygs rådgiver. Vi afventer nu en revideret plan. Herefter tages der stilling til projekter og prioriteringer.

3. HER-OG-NU VEDLIGEHOLDELSE

 • Alle røgalarmer på bagtrappe i nr. 24 skiftes til nye med tiårs-batterier.
 • Lås på viceværtsrum skiftes til en lås med kode.

4. VALG AF FARVE TIL NABOENS GAVL

Der er udvalgt 2 lyse, varme ’sand’-farver, som vi beder om at få farveprøver af. De har koderne Y07 94 10 og Y07 93 20 (og kan findes i dette system).

5. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 31. MAJ

 • Afskaffe fysiske andelsbeviser
 • Individuelle vand- og varmemålere

6. ARBEJDSWEEKEND 13.-14. MAJ

Input til arbejdsliste:

 • Ordne loftet (optælling af døre, rydde gangarealer, oprydning, rengøring)
 • Undersøge og udskifte brandalarmer på for- og bagtrapper
 • Maling af sokler
 • Beskæring af beplantning
 • Rengøre fliser
 • Rengøre kloakker
 • Rengøre kælder
 • Rense grønne træfacader
 • Feje gård
 • Ordne cykelskur
 • Rengøre trapper
 • Vaske kældervinduer
 • Klargøre havemøbler

Bøde for ikke at deltage nedsættes forsøgsvis fra 1.000 kr. til 500 kr.

Forsøgsordningen strækker sig over arbejdsweekender i 2023.

7. SOMMERFEST

Dato: 12. august

Næste møde: mandag den 3. april hos Christina (20, 1 tv)

Comments are closed.