Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 6. februar 2023

DELTAGERE

Bo, Elisa, og Stine (referent)

AGENDA

 1. Vedligeholdelsesplan herunder vinduesprojekt
 2. Renovering af 24 st th
  1. anmodning om at benytte entreprenørens VVS’er
  1. afklaring af om der skal søges byggetilladelse?
  1. fejl på hældning på faldstamme 24 1 th/st th
 3. Farvevalg til naboens gavl
 4. Henvendelse fra beboer
 5. Status på vandskade i nr. 22
 6. Status på internet(-switch)
 7. Status på andelsbeviser
 8. Status på generalforsamling 31. maj
 9. Fastelavn og juletræer

1.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN HERUNDER VINDUESPROJEKT

 • Forslag til vedligeholdelsesplan er modtaget fra Omni Bygningsrådgivning. Planen blev gennemgået på mødet. Dette førte udkast lægger ikke op til mange større/dyre projekter.
 • Der arrangeres et opfølgende møde for at få uddybet planen. Bo, Elisa og andre interesserede deltager på dette møde.
 • Planen lægger bl.a. op til en grundig gennemgang af alle vinduer i foreningen og at vinduesprojektet projekteres på baggrund heraf. Dette er bestyrelsen positivt stemt overfor. Efter gennemgang lægges en samlet plan for vinduesprojektet.

2.

RENOVERING AF 24 ST TH

 • Da der er tale om en omfattende, samlet entreprise godkendes det, at entreprenørens VVS’er må anvendes til byggeriet på betingelse af, at arbejdet udføres lovligt og at det dokumenteres GRUNDIGT hvilket arbejde der udføres. Både i tekst og billeder. Dette ønskes for at kunne bevare og videregive bygningens historie hos én VVS’er.
 • Bygningsrådgiver fra Omnibyg inddrages i vurdering af, om ombygningen kræver en byggetilladelse.
 • Hældning på faldstamme mellem 24 1.th og st.th rettes op i forbindelse med byggeriet.

3.

FARVEVALG TIL NABOENS GAVL

Vi finder en rolig farve, der komplimenterer gårdens nuværende farveunivers. F.eks sand eller grå.

Stine finder konkrete forslag som bestyrelsen vælger imellem.

4.

HENVENDELSE FRA BEBOER

 • Brandgangen mellem nr. 20-22 skal til alle tider være ryddet og må IKKE bruges til opbevaring. Der står bl.a. et kakkelbord, som ejeren bedes flytte straks.
 • Viceværten gennemgår alle kontakter ved indgang mod gården. Evt. defekte kontakter repareres eller udskiftes.
 • Beboere i gården opfordres til at holde gården mere ryddelig.
 • Det gøres opmærksom på, at foreningens tørretumblere ikke må overfyldes.

5.

STATUS PÅ VANDSKADE I NR. 22

Forsikring er blevet kontaktet. De har oprettet sagen i deres system, og kan ikke gøre yderligere.

Der bliver rettet op på den dårlige samling, og der holdes øje fremover.

Der er blevet udført yderligere tests på hvor vandet kan komme fra. Der er ikke fundet en kilde.

6.

STATUS PÅ INTERNET(-SWITCH)

Internettet opgraderes til 1.000/1.000 Mb forbindelse.

Switch er bestilt, men endnu ikke leveret.

Vi kommer kun til at opleve ’nede-tid’ i 10 minutter ved installering.

7.

STATUS PÅ ANDELSBEVISER

Der mangler nu kun 3 andelsbeviser.

Vi afventer tilbagemelding fra administrator for at høre, om det er tilstrækkeligt til at afklare alle andeles værdi. STÆRKT GÅET ALLE 🌟

8.

STATUS PÅ GENERALFORSAMLING 31. MAJ

Der stilles foreløbig tre forslag fra bestyrelsen:

 1. Afskaffelse af fysiske andelsbeviser
 2. Etablering af individuelle varmemålere
 3. Etablering af individuelle vandmålere

Ønsker du at stille forslag, skal dette være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF.

9.

FASTELAVN OG JULETRÆER

Fastelavn i gården den 18/2. Sofie er tovholder.

Lys pilles af træerne, som bæres til storskrald. Stine/Bo

Næste møde er mandag d. 6. marts kl. 18:30 hos Sofie (22, 4 tv)

Comments are closed.