Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 5. september 2023

Deltagere: Bo, Christina, Dennis, Elisa, Ida, Stine (referent)

AGENDA

 1. Trepartsbytte og vedtægter
 2. Skifte til lavenergipærer i opgange og kælder?
 3. Opfølgning på arbejdsweekend
 4. Tømning af loft
 5. Altanudbedring 24 4tv og generel altangennemgang
 6. Status på installation af varmemålere (gulvvarme)
 7. Status på akutte opgaver
 8. Nyt fra gårdlaug og forskønnelsesudvalg
 9. Eventuelt

REFERAT

1. Trepartsbytte og vedtægter

Bestyrelsen undersøger argumenter for og imod trepartsbytte med administrator.

2. Skifte til lavenergipærer i opgange og kælder

Pærer på fællesarealer skiftes løbende til lavenegipærer.

3. Opfølgning på arbejdsweekend

Tak for en hyggelig og effektiv arbejdsweekend med god stemning og godt fremmøde.

Vi nåede hele vejen rundt om de planlagte opgaver og mere til.

Andet vedr. bygninger og gård

 • Forår: Maling af kældervinduer
 • Forår: Maling af underfacade mod gården (Kirsten og Bjarne har rullestillads og kender til maling og farvekode)
 • Snarest: Udskifte gummiliste på alle køkkentrapper
 • Snarest: Bagtrappe # 20, stue-etage, løst fodpanel, som skal repareres.
 • Snarest: Fortrappe # 24, metalliste ved fordør skal skrues fast.
 • Snarest: Lys på loft over #24 ved loftsrum skal repareres.
 • Snarest: Udskifte måtter ved indgang til opgang i alle tre opgange.
 • Gårdlaug: opfordring til cykeloprydning
 • Gårdlaug: Overveje løsning til cykler og børne-sager, så gården bliver mere ryddelig.
 • Andet: Overveje ikke at lægge arbejdsweekend samtidig med loppemarked.
 • Andet: Forplejning på næste arbejdsweekend Morgen: kaffe/te og wienerbrød. Frokost: pizza.

4. Tømning af loft

Hver lejlighed har 1 loftsrum.

Alle fællesarealer skal ryddes af hensyn til brandfare.

Alle loftsrum skal identificeres (Stine). Uidentificerede rum bliver ryddet.

Større ting slås op på facebook til afhentning.

Herefter bestilles der container og rydning.

5. Altanudbedring 24 4tv og generel altangennemgang

Der er bagfald på altan 24, 4 tv (konstruktionsfejl). Dette har forårsaget skimmel.

Konstruktionsfejl + skimmelskade skal udbedres.

Tilbud er indhentet og vurderet. Arbejdet sættes i gang.

Der indkaldes til møde i altanlavet, evt. i gården, tirsdag den 10/10 kl. 18-20.

Formålet med mødet er at planlægge et 20-års eftersyn af alle altaner. Samt evt. opsparing til fremtidig vedligeholdelse.

6. Status på installation af varmemålere (gulvvarme)

6 lejligheder har meldt tilbage, at de har vandbårent gulvvarme.

Disse får installeret en særskilt måler.

7. Status på akutte opgaver

Opgaverne er besigtiget (skimmel, ventilation, hul i taget, brandsikring og vinduer m.v.)

Vi afventer tilbud på udbedring.

8. Nyt fra gårdlaug og forskønnelsesudvalg

Forskønnelsesudvalget har tilbudt at vedligeholde og beskære alt grønt på facaden – dvs. både klatre-hortensiaen og de smukke planter i krukker. Det er et glimrende tilbud, som vi takker ja til.

9. Eventuelt

Det blev foreslået, at der skal brugerbetaling på tørretumblere.

Næste møde tirsdag d. 3/10 kl. 18:30 hos Elisa, 22, 3. tv.

Comments are closed.