Andelsboligforeningen Willemoesgade 20-24

Bestyrelsesmøde 2. december 2019

Til stede: Christian (ref.), Bo og Simon.

Afbud: Kirsten, Jesper, Ieuan og Andrea

  1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
  • Administrator

Efter en svær beslutningsproces har vi valgt Lund Elmer Sandager som vores nye administrator frem for Boligexperten.

  • Rådskader

Der er kommet en regning fra Niels Herskind som dog dækker flere forskellige rådskader. Rådskaden fra den tidligere beboer i 22 4.tv. Vi beder ham om at adskille dem. Vi forsøger at få foreningens forsikring til at dække noget af den ekstra udgift selvom sagen formelt set er afsluttet.

Som udgangspunkt mener vi ikke at beboerne skal stå alene med regningen for rådskaden fra den tidligere beboer i 22 4.tv.   

  • Lys i Kælder

Vi forsøger selv at reparere lyset i kælderen der konstant blinker.

  • Lys i gården

Vi undersøger om lyset i gården skal repareres af gårdlauget.

  • Varme

Vi hældte ekstra vand på varmeanlægget I Lørsdags da vandtrykket var lavt og der var dryp fra tilløbsrøret. Vi får NK Holm til at checke systemet.

  • Vandtryk

Vandtrykket er for lavt I vores opgange og det falder over tid. Jagtvejens VVS har foreslået at vi får installeret en trykforøger.

Vi kontakter NK Holm og får et tilbud på en gennemgang af varmtvandssystemet og en vurdering af om en trykforøger kan løse vores trykproblem og om systemet kan klare det ekstra tryk.

  • Barnevogne i opgange

I oktober opfordrede vi til at ubrugte barnevogne bliver fjernet fra bunden af opgangene. Vi sætter lyserøde afmærkninger på barnevognene. Hvis de er i brug skal ejerne fjerne båndene. Barnevogne hvor båndet ikke er fjernet fra vil blive sat ned i viceværtsrummet d. 15/1-2020. 

  • Møde med Rasmus, ny potentiel ejer i 24 4.th. De har en personlig forbindelse til de tidligere ejere.

Comments are closed.